Psychotherapiepraktijk Verschueren

Psychotherapie voor kinderen, jeugdigen en volwassenen

Drs. M.L.P.M. Verschueren

Psychotherapie is een interactief en dynamisch proces waarin u als cliƫnt centraal staat en aangeeft wat als prettig of zinvol wordt ervaren. Bij jonge kinderen wordt vaak gebruik gemaakt van speltherapie. Bij jeugdigen en volwassenen worden zowel het gesprek, passende spelvormen en soms ontspanningstechnieken gebruikt. Bij specifieke hechtingstherapie kan differentiatie- en fasetherapie worden ingezet, bij angst en trauma's EMDR. Wanneer de problematiek meer verweven zit in het gezin wordt soms het hele gezin of een deel of van het gezin uitgenodigd.

Ik werk in collegiaal verband met psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen uit de regio. Dit maakt het mogelijk om, indien nodig, ook psycho-diagnostisch onderzoek te laten afnemen en een gericht advies te geven. In het eerste gesprek wordt samen met u een voorstel gedaan voor onderzoek en/of behandeling. Wanneer we na de intake-procedure gezamenlijk besluiten over te gaan tot behandeling worden er aanvankelijk wekelijks afspraken gemaakt. Daarna, afhankelijk van het verloop van de behandeling, kan soms na enkele maanden worden over gegaan naar tweewekelijkse sessies. Bij een kindertherapie worden de ouders nauw betrokken. In overleg en met hun instemming wordt zonodig met school of andere belanghebbenden contact opgenomen.

Door de gunstige ligging van de praktijk nabij een aantal basisscholen is het mogelijk dat kinderen zelfstandig naar de praktijk komen. Er worden dan duidelijke afspraken gemaakt met het kind, ouders, leerkracht en therapeut om er zeker van te zijn dat uw kind goed aankomt.

Uw informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.