Psychotherapiepraktijk Verschueren

Psychotherapie voor kinderen, jeugdigen en volwassenen

Drs. M.L.P.M. Verschueren

Wat betreft de vergoeding wordt er een onderscheid gemaakt tussen jeugdzorg en zorg voor volwassenen. Jeugdzorg tot 18 jaar valt sinds 2015 onder de gemeentes. Met gecontracteerde gemeentes wordt de behandeling volledig vergoed. Mijn praktijk heeft een contract met de volgende gemeentes:

Met niet gecontracteerde gemeentes kan in sommige gevallen een beschikking worden aangevraagd.

Voor de zorg vanaf 18 jaar zijn contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars die vallen onder: CZ, Multizorg, Menzis, DSW en De Friesland. Met de gecontracteerde zorgverzekeraars valt de behandeling volledig onder de basisverzekering. Met VGZ en Achmea is de vergoeding afhankelijk van uw polis. Houd in alle gevallen wel rekening met uw eigen risico.

Wijzigingen onder voorbehoud.