Psychotherapiepraktijk Verschueren

Psychotherapie voor kinderen, jeugdigen en volwassenen

Drs. M.L.P.M. Verschueren

Psychotherapeuten houden zich aan de codes zoals die opgenomen zijn in de wet BIG. Als lid van de NVP en de LVVP verwijs ik voor het beroeps- en klachtenreglement naar www.lvvp.nl. In de praktijk worden behandelingen geƫvalueerd via het ROM meetsysteem. Dit is een landelijk meetsysteem voor de kwaliteit van zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg. Via een gestandaardiseerde vragenlijst krijgt u de mogelijkheid om uw ervaring van de behandeling aan te geven.

Gebruikte afkortingen:

GBGGZGeneralistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg
SGGZSpecialistische Geestelijke Gezondheidszorg
BIGBeroepen in de Individuele Gezondheidszorg
VKJPVereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie
NVPNederlandse Vereniging van Psychotherapeuten
LVVPLandelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
VENVereniging Emdr Nederland
PSUPsychologen en psychotherapeuten Stad Utrecht
VZLVrijgevestigde Zorgverleners Lunetten
KvKKamer van Koophandel
WGBOWet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst
ROMRoutine Outcome Monitoring